Wat is cashflow?

Cashflow: De weg naar stabiele groei

Cashflow is een term die wordt gebruikt om de netto geldstroom binnen een bedrijf of organisatie te beschrijven. Cashflow is een belangrijk onderdeel van een bedrijf omdat het de liquiditeit van het bedrijf en de vermogenspositie weerspiegelt. Cashflow is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van een bedrijf. Als een bedrijf meer geld uitgeeft dan het binnenkrijgt, dan heeft het een negatieve cashflow. Als het bedrijf meer geld binnenkrijgt dan het uitgeeft, dan heeft het een positieve cashflow. De cashflow van een bedrijf wordt vaak gebruikt om de financiële gezondheid van het bedrijf in kaart te brengen. Het is een goede manier om te zien of het bedrijf genoeg geld binnenkrijgt om voldoende liquiditeit te hebben om te kunnen blijven opereren. Cashflow wordt ook wel geldstroom of geldstromen genoemd.

Belangrijk onderdeel financiële planning

Cashflow is een belangrijk onderdeel van de financiële planning van een bedrijf. Bedrijven gebruiken de cashflow om verwachte inkomsten, uitgaven en investeringen te plannen. De cashflow kan ook worden gebruikt om nieuwe projecten te financieren, of om bestaande schulden terug te betalen. De cashflow kan ook worden gebruikt om de kasreserve van een bedrijf te bepalen. Een gezonde cashflow is belangrijk om de kosten van het bedrijf te dekken en ervoor te zorgen dat het bedrijf de belastingen en andere financiële verplichtingen kan betalen.

Inkomsten minus uitgaven

De cashflow is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven. Om de cashflow te berekenen, neem je eerst de bedragen voor inkomsten en uitgaven, en reken je vervolgens de netto cashflow uit. De formule hiervoor is: Netto cashflow = Inkomsten – Uitgaven.

Verschillende soorten cashflow

Er zijn drie hoofdtypen van cashflow, namelijk de operationele cashflow, financieringscashflow en de investeringscashflow.

Operationele cashflow

De operationele cashflow geeft aan hoeveel geld een bedrijf heeft overgehouden aan inkomsten na aftrek van de operationele uitgaven, zoals de kosten van grondstoffen, arbeid en verkoopkosten. De operationele cashflow geeft aan hoeveel geld een bedrijf heeft om te besteden aan groei, uitbreiding van activiteiten, betaling van schulden, of aan de aandeelhouders uit te keren.

Financieringscashflow

Financieringscashflow, ook wel financieringsactiviteiten genoemd, is een onderdeel van de cashflow-staat die de effecten van financiering- en investeringsactiviteiten op de cashpositie van een bedrijf weergeeft. De financieringscashflow geeft aan hoeveel geld een bedrijf heeft verkregen of uitgegeven als gevolg van de financiering van de activiteiten van het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld gelden die het bedrijf heeft verkregen door het uitgeven van aandelen of het afsluiten van een zakelijke lening, of geld dat het bedrijf heeft uitgegeven door het terugbetalen van een lening of het aflossen van aandelen.

Onderverdeeld in drie categorieën

De financieringscashflow kan worden onderverdeeld in drie categorieën: cashflow uit het uitgeven van aandelen, cashflow uit het uitgeven van obligaties of leningen, en cashflow uit het terugbetalen van obligaties of leningen.

Goed analyseren

Het is belangrijk om de financieringscashflow te analyseren, omdat het geeft inzicht in hoe het bedrijf haar activiteiten financiert en hoe dit haar toekomstige cashflow kan beïnvloeden. Een positieve financieringscashflow kan bijvoorbeeld aangeven dat het bedrijf in staat is om haar activiteiten te financieren zonder dat het haar operationele activiteiten beïnvloedt, terwijl een negatieve financieringscashflow kan aangeven dat het bedrijf moeite heeft om haar financieringsverplichtingen te voldoen.

investeringscashflow

De investeringscashflow geeft aan hoeveel geld een bedrijf heeft overgehouden na aftrek van investeringsuitgaven, zoals de aankoop of verkoop van een bedrijf of activa, of de bouw van een nieuw gebouw of fabriek. Investeringscashflow geeft aan hoeveel geld een bedrijf heeft om te investeren in groei en uitbreiding.

Belangrijk om te weten

Het is belangrijk om te weten dat een positieve operationele cashflow kan worden gecompenseerd door een negatieve investeringscashflow of omgekeerd. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een goede operationele cashflow hebben, maar als het bedrijf veel geld uitgeeft aan investeringen, kan het nog steeds een negatieve totale cashflow hebben.

Positieve cashflow voorbeeld

Een voorbeeld van positieve cashflow voor een klein bedrijf zou kunnen zijn dat het bedrijf meer inkomsten genereert dan uitgaven heeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het bedrijf een groeiende omzet heeft, efficiëntere kostenmanagement praktijken heeft geïmplementeerd, of een combinatie van beide. Bijvoorbeeld een klein bedrijf genaamd “Green Garden” dat zich richt op verkoop van biologische groenten en fruit. In de maand januari verkoopt het bedrijf voor €20.000 aan producten, terwijl de totale kosten €10.000 bedragen. In deze situatie heeft het bedrijf een positieve cashflow van €10.000.

Negatieve cashflow voorbeeld

Een voorbeeld van een midden groot bedrijf met een negatieve cashflow zou een bedrijf kunnen zijn dat zich richt op productie en verkoop van consumentenelektronica, zoals smartphones. Laten we zeggen dat het bedrijf een grote investering heeft gedaan in onderzoek en ontwikkeling van een nieuw product, zoals de lancering van een nieuwe smartphone-lijn.

Investeringslening

Om de lancering van de nieuwe lijn te financieren, neemt het bedrijf een lening af. Hierdoor zijn zij verplicht om rente en aflossing van de lening af te dragen. Ook zijn zij genoodzaakt om meer uitgaven te doen voor reclame en marketing om de nieuwe lijn te promoten. Als gevolg hiervan, zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten. Bijvoorbeeld, het bedrijf heeft in de maand januari een omzet van € 2.000.000, maar hun kosten zijn € 2.500.000, waardoor ze een negatieve cashflow hebben van € 500.000.

Kosten verminderen

In deze situatie kan het bedrijf beslissen om kosten te verminderen, zoals door een efficiënter kostenmanagement, of door hun inkomsten te verhogen door bijvoorbeeld een prijsverhoging van hun producten of het uitbreiden van hun verkoopkanalen. Als het bedrijf niet in staat is om de negatieve cashflow om te keren, kan het hen in de problemen brengen bij het betalen van hun verplichtingen, zoals salarissen, huur en leveranciersrekeningen.

Video uitleg over cashflow

Wat is cashflow? Boekhoudkundige termen

Kosten die de cashflow beïnvloeden

Er zijn veel verschillende soorten kosten die de cashflow van een bedrijf kunnen beïnvloeden. Enkele voorbeelden zijn:

 1. Vaste kosten: Dit zijn kosten die het bedrijf maakt, ongeacht hoeveel producten of diensten het verkoopt. Voorbeelden zijn huur, salarissen van vast personeel, verzekeringspremies, enz.
 2. Variabele kosten: Dit zijn kosten die direct samenhangen met de hoeveelheid producten of diensten die het bedrijf verkoopt. Voorbeelden zijn de kosten van grondstoffen, verpakking, verzendkosten, enz.
 3. Kapitaalkosten: Dit zijn kosten die het bedrijf maakt voor het verkrijgen van financiering, zoals rentekosten op leningen of aflossing van obligaties.
 4. Uitgaven voor groei: Dit zijn kosten die het bedrijf maakt om te groeien, zoals reclame, marketing, onderzoek en ontwikkeling.
 5. Incidentele kosten: Dit zijn kosten die af en toe voorkomen, zoals reparaties of vervanging van machines of gebouwen.

Al deze kosten kunnen de cashflow van een bedrijf beïnvloeden, omdat ze de inkomsten van het bedrijf verminderen. Bedrijven moeten dus hun kosten goed in de gaten houden om ervoor te zorgen dat ze een positieve cashflow behouden.

Vaste kosten gespecificeerd

Punt 1 hierboven gaat over vaste kosten. Dit zijn kosten die het bedrijf maakt, ongeacht hoeveel producten of diensten het verkoopt. Hier zijn enkele voorbeelden van vaste kosten:

 1. Huur: Dit is de kosten voor het huren van een pand voor kantoorruimte of een magazijn.
 2. Salarissen: Dit zijn de kosten voor het betalen van salarissen aan het vast personeel van het bedrijf.
 3. Verzekeringen: Dit zijn kosten voor verzekeringen zoals aansprakelijkheidsverzekeringen en werknemersverzekeringen.
 4. Elektriciteit, gas, water: Dit zijn de kosten voor het gebruik van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas en water.
 5. Afschrijvingen: Dit zijn de kosten voor de afschrijving van duurzame activa zoals gebouwen, machines en voertuigen.
 6. Belastingen: Dit zijn de kosten voor de betaling van belastingen zoals inkomstenbelasting, BTW, enzovoort.

Al deze kosten zijn vaste kosten omdat ze hetzelfde zijn, ongeacht hoeveel producten of diensten het bedrijf verkoopt. Dit betekent dat deze kosten niet afnemen of afhangen van de hoeveelheid producten of diensten die het bedrijf verkoopt. Dit kan een uitdaging vormen voor bedrijven als hun inkomsten dalen, omdat deze kosten nog steeds moeten worden betaald, zelfs als de inkomsten afnemen.

Wat zijn de gevolgen van een negatieve of positieve cashflow?

Een positieve cashflow betekent dat een bedrijf meer geld heeft dan het uitgeeft, waardoor het bedrijf geld overhoudt om te investeren in groei, uitbreiding van activiteiten, betaling van schulden of uitkering aan aandeelhouders. Een positieve cashflow is vaak een teken van een gezonde financiële situatie van een bedrijf, aangezien het bedrijf in staat is om haar verplichtingen na te komen en toekomstige groei te financieren.

Een negatieve cashflow betekent dat een bedrijf meer geld uitgeeft dan het verdient. Dit kan leiden tot financiële problemen, zoals het moeilijk kunnen betalen van salarissen, huur en leveranciersrekeningen. Een negatieve cashflow kan ook betekenen dat het bedrijf geen geld heeft om te investeren in groei of uitbreiding van activiteiten. Op de lange termijn kan dit leiden tot minder groei en minder concurrentiekracht.

Tijdelijk negatief hoeft geen probleem te zijn

Het is belangrijk om op te merken dat een bedrijf met een tijdelijk negatieve cashflow nog steeds een gezonde financiële situatie kan hebben, bijvoorbeeld als het bedrijf een groot investeringsproject heeft waarmee het verwacht te groeien. Een bedrijf met een structureel negatieve cashflow kan echter problemen ondervinden bij het betalen van verplichtingen en zou zich zorgen moeten maken over de toekomstige groei en stabiliteit.

Kan ik met een negatieve cashflow zakelijk lenen?

Het aanvragen van een zakelijke lening met een negatieve cashflow kan moeilijker worden aangegaan. Het ligt er wel aan of het een tijdelijk negatief, of een structureel negatief is.

Wat is een goede cashflow?

Een goede cashflow is een positieve cashflow. Dit houdt in het kort in dat er meer geld binnenkomt dan dat er uit gaat.

Hoe bereken je cashflow?

De formule voor het berekenen van cashflow is: Netto cashflow = Inkomsten – Uitgaven.

Bekijk beste aanbieders

Nieuwe vormen van zakelijk geld lenen

nieuwe vormen zakelijk geld lenen

Je wilt je onderneming opstarten of laten groeien. Dan kan het vinden van de juiste zakelijke lening lastig zijn. Hier vind je de nieuwe vormen van zakelijke leningen op een…

Zakelijk lenen voor webshops

Webwinkel financieren Je hebt behoefte aan financiering voor je webshop. Enerzijds om een piekvraag op te kunnen vangen en anderzijds om de voorraad op pijl te houden, of uit te…

Snel zakelijk geld lenen

snel zakelijk geld lenen

Zakelijke lening binnen 24 uur Alle hier aangeboden snelle zakelijke leningen worden binnen 24 uur uitbetaald en vaak dezelfde dag al. Snel zakelijk geld lenen is voor ondernemers met een…

Corona lening ZZP

zzp corona lening

Hoe kom je als ondernemer de coronacrisis door? Hoe komt een ZZP´er of een kleine ondernemer in deze lastige tijd aan een snel zakelijk krediet? Voor een corona lening zijn…